Hướng dẫn sử dụng Narsil V1.2 BLF Q8, Sofirn SP36

Hướng dẫn sử dụng blf q8 

 1. Chế độ Ramping
 1. Cơ bản 
 1. Nhấn để bật đèn, đèn sẽ sáng ở mức sáng cuối, nhấn giữ để tăng hoặc giảm độ sáng, nhấn giữ khi đèn tắt đèn sẽ sáng dần từ mức min, nhấn để tắt đèn.
 2. Double click để vào thẳng mức max, ở mức max double click để vào chế độ chớp theo thứ tự:

Tự vệ -> Cảnh sát -> Xe đạp -> Tín hiệu 1: chớp cách 2 giây….-> Tín hiệu 2: chớp cách 10 giây….

Nhấn để thay đổi các mức chớp, lưu ý mỗi lần nhấn cách nhau không quá 1 giây, nhấn lâu (khoảng 1 giây) sẽ lùi lại mức chớp trước (có thể chuyển lúc nào cũng được), nhấn để tắt đèn.

Ví dụ: để vào mức tín hiệu 2, ở mức sáng max -> Double click -> Nhấn liền 4 lần (Vừa vào mức tự vệ là nhấn liền, cách nhau không quá 1 giây, nếu quá thì đèn sẽ tắt)

 1. Triple click để kiểm tra hiệu điện thế của pin, double click tiếp để kiểm tra nhiệt độ, double click tiếp để kiểm tra firmware version (ko biết là gì), nhấn giữ (khoảng 1,2 giây) tiếp để khôi phục cài đặt gốc, nhấn để tắt.
 2. Để tắt led chỉ báo (trên nút bấm), nhấn mở sau đó nhấn tắt (không phải double click, cách nhau 1 chút). Chỉ được 1 lần, lần kế tiếp tắt đèn led chỉ báo vẫn sáng.
 3. Nhấn liền 4 lần để khóa/mở khóa đèn.
 1. Lập trình UI

Nhấn giữ 8 giây để vào chế độ lập trình, đèn sẽ bắt đầu chớp theo thứ tự.

 1. 2 ngắn 1 dài: Chuyển đổi giữa Ramping và Modes, nhấn 1 lần là Modes, 2 lần là Ramping.
 2. 2 ngắn 2 dài: Chỉnh mức sáng Moon (có vẽ ko hoạt động ở chế độ Ramping).
 3. 2 ngắn 3 dài: Chỉnh mức nhiệt/hẹn giờ hạ độ sáng từ mức sáng max .
 1. Nhấn 1 lần: Không hạ độ sáng, đèn sẽ sáng tới khi nào hết pin.
 2. Nhấn 2 lần: Cài đặt nhiệt độ, đèn sẽ sáng mức max, nếu nhấn trong vòng 5s thì ko thay đổi cài đặt nhiệt độ, nếu nhấn sau 5s (để đèn sáng sau 5 giây rồi mới nhấn) thì nhiệt độ lúc bấy giờ của đèn sẽ được đặt là giới hạn nhiệt độ.
 3. Nhấn 3 lần: Cài đặt thời gian, đèn sẽ chớp 3 lần, sau đó bạn nhấn 1 đến 7 lần để chọn thời gian theo thứ tự 1 – 1,5 – 2 – 3 – 3 – 5 – 7 phút.
 1. 2 ngắn 4 dài: Các mức chớp, nhấn 1 lần = không có mức chớp, 2 lần = chỉ có mức tự vệ, 3 lần = có tất cả các mức chớp.
 1. Chế độ Modes
 1. Cơ bản
 1. Nhấn để mở đèn, nhấn để thay đổi các mức sáng, lưu ý mỗi lần nhấn cách nhau không quá 1 giây, nhấn lâu (khoảng 1 giây) sẽ lùi lại mức sáng trước (có thể chuyển lúc nào cũng được), nhấn để tắt đèn.
 2. Nhấn giữ để vào thẳng mức max.
 3. Double click hoặc nhấn giữ ở mức max để vào chế độ chớp theo thứ tự:

Tự vệ -> Cảnh sát -> Xe đạp -> Tín hiệu 1: chớp cách 2 giây….-> Tín hiệu 2: chớp cách 10 giây….

Nhấn để thay đổi các mức chớp, lưu ý mỗi lần nhấn cách nhau không quá 1 giây, nhấn lâu (khoảng 1 giây) sẽ lùi lại mức chớp trước (có thể chuyển lúc nào cũng được), nhấn để tắt đèn.

 1. Khi đèn tắt, nhấn sau đó nhấn giữ ngay lập tức (nhấn như double click nhưng lần nhấn thứ 2 giữ khoảng 2 giây) để kiểm tra hiệu điện thế của pin, double click tiếp để kiểm tra nhiệt độ, double click tiếp để kiểm tra firmware version (NarsilM 1.0), nhấn giữ (khoảng 1,2 giây) tiếp để khôi phục cài đặt gốc, nhấn để tắt.
 2. Để tắt Led chỉ báo (trên nút bấm) khi đèn tắt, nhấn như double click nhưng lần nhấn thứ 2 giữ khoảng 1 giây, làm tương tự để mở lại. Led chỉ báo sẽ tắt luôn (kể cả khi đổi qua chế độ Ramping), trừ khi bạn mở lại.
 3. Triple click nhưng lần nhấn thứ 3 là nhấn giữ để khóa/mở khóa đèn. Cũng có thể nhấn liền 4 lần như chế độ Ramping.
 1. Lập trình UI

Nhấn giữ 3,5 giây để vào chế độ lập trình, đèn sẽ bắt đầu chớp theo thứ tự.

 1. 2 ngắn 1 dài: Chuyển đổi giữa Ramping và Modes, nhấn 1 lần là Modes, 2 lần là Ramping.
 2. 2 ngắn 2 dài: Chọn nhóm sáng, nhấn số lần tương ứng với số nhóm sáng ở bảng dưới:

 1. 2 ngắn 3 dài: Bật – tắt mức mood (nếu bật sẽ thêm 1 mức mood vào các nhóm sáng ở trên) nhấn 1 lần = tắt, 2 lần = bật.
 2. 2 ngắn 4 dài: Thứ tự các mức sáng, nhấn 1 lần = từ min đến max, 2 lần = từ max đến min.
 3. 2 ngắn 5 dài: Nhớ mức sáng cuối, nhấn 1 lần = tắt, 2 lần = bật.
 4. 2 ngắn 6 dài: Chỉnh mức sáng Moon, nhấn từ 1 đến 7 lần trong đó 1 là yếu nhất (có thể led ko sáng) đến 7 = 2lm.
 5. 2 ngắn 7 dài: Chỉnh mức nhiệt/hẹn giờ hạ độ sáng từ mức sáng max.
 1. Nhấn 1 lần: Không hạ độ sáng, đèn sẽ sáng tới khi nào hết pin.
 2. Nhấn 2 lần: Cài đặt nhiệt độ, đèn sẽ sáng mức max, nếu nhấn trong vòng 5s thì ko thay đổi cài đặt nhiệt độ, nếu nhấn sau 5s (để đèn sáng sau 5 giây rồi mới nhấn) thì nhiệt độ lúc bấy giờ của đèn sẽ được đặt là giới hạn nhiệt độ.
 3. Nhấn 3 lần: Cài đặt thời gian, đèn sẽ chớp 3 lần, sau đó bạn nhấn 1 đến 7 lần để chọn thời gian theo thứ tự 1 – 1,5 – 2 – 3 – 3 – 5 – 7 phút.
 1. 2 ngắn 8 dài: Các mức chớp, nhấn 1 lần = không có mức chớp, 2 lần = chỉ có mức tự vệ, 3 lần = có tất cả các mức chớp.
 1. Cài đặt mở rộng 

Tại chế độ kiểm tra pin nhấn giữ 1,2 giây để vào chế độ lập trình mở rộng, đèn sẽ chớp theo thứ tự:

 1. 2 ngắn 1 dài: Bật tắt led chỉ báo, nhấn 1 lần = tắt, 2 lần = bật.
 2. 2 ngắn 2 dài: Chế độ báo pin chỉ báo bằng led phụ (trên nút bấm), nhấn 1 lần = tắt, 2 lần = bật.
 3. 2 ngắn 3 dài: Bật tắt hoàn toàn led phụ, nhấn 1 lần = tắt, 2 lần = bật.

Nguồn: blf.vn/vfc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.