Đế – khay lắp kiểm tra pin 4 dây cho thiết bị đo nội trở YR1030 YR1035 YAOREA PB2080s LQ1060s RC3563

159.000 179.000