Đế Pin, Que đo, Kẹp test YR1035+ YR1030+ cho Máy đo nội trở pin YR1035 và YR1030 , PB2080s, RC3563, LQ1060s

75.000 175.000