Ống dài 26800 dành cho đèn pin Noctigon DM1.12

399.000 499.000