Pin sạc AA CLVNEN Nimh 1.2V 1.45v dung lượng thực 2400mAh LSD – tự xả chậm

39.000