Vòng nhựa định vị led, gasket 3535 5050

5.000 6.000