[K49] Đế LED đồng SBT90.2 32mm DTP truyền nhiệt trực tiếp 9090 sbt90

49.000 

còn 4 hàng