Máy đo nội trở YR1030+ new, giao diện tiếng anh, độ chính xác cao YR1030

675.000 925.000