Dây đeo đèn pin loại tốt, dây dù 7 lõi

28.000 34.000