Ruột bút bi Xiaomi Mi Pen 2 xanh/ đen / đỏ Schneider – GELION plus ngòi thay thế Parker – (Đức)

25.000