Hướng dẫn sử dụng cho Anduril V4.3.3

ANDURIL là tên một firmware User Interface của đèn pin thông minh do Toykeeper phát triển, có thể sử dụng cho rất nhiều loại đèn, như Noctigon, Emisar, Sofirn, Lumintop … ANDURIL có khả năng chỉnh sáng vô cấp, với nhiều tính năng độc đáo, khả năng cài đặt nhiều chức năng và bảo vệ của đèn.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG UI ANDURIL V4.3.3
Tác giả: Toykeeper

Dịch: TanTien (VFC)

I. SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG ĐƠN GIẢN

———–

Sau khi lắp pin vào đèn thực hiện các bước sau :

– Bấm để bật hoặc tắt đèn.
– Nhấn giữ để thay đổi độ sáng

Tham khảo sơ đồ chi tiết đi kèm

Chế độ Ramping vô cấp / Ramping theo mức
——————————-
Trong khi đèn tắt :

– Bấm: Bật ở mức sáng truớc đó.
– Giữ: Bật ở mức sáng thấp nhất nếu nhấn giữ tiếp sẽ tăng lên các mức sáng tiếp theo
– 2 lần nhấp: Bật ở mức cao nhất (Không phải turbo).
– Nhấp, giữ: Bật ở cao nhất , sau đó giảm xuống các mức sáng tiếp theo.

Trong khi đèn đang bật

– Bấm: Tắt.
– 2 lần nhấp: Chuyển sang Turbo hoặc mức sáng trước ?ó.
– Giữ: Thay đổi độ sáng (tăng lên)
– Nhấp, giữ: Thay đổi độ sáng (Hạ xuống).
– 3 lần nhấp: Chuyển sang vô cấp hoặc theo mức.
– 4 lần nhấp: Chuyển đến chế độ cài đặt mức sáng.
– 5 lần nhấp: Lưu mức sáng hiện tại.
– 5 lần nhấp,giữ ở lần thứ 5: Sau khi kích hoạt khi bật đèn sẽ bắt đầu sáng theo mức sáng đã lưu ở trên

II. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC
———–

Anduril có nhiều chế độ khác.

Khi đèn tắt:

– 3 lần nhấp: Truy cập các chế ?? tiện ích (kiểm tra pin,…).
– nhấp, nhấp, giữ: Truy cập Strobes.
– 4 lần nhấp: Chế độ khóa.
– 5 lần nhấp: Chế độ tạm thời.
– 6 lần nhấp: Chế độ đơn giản.


Chế độ tiện ích
———————-
Từ Tắt nhấp 3 lần sẽ vào chế độ tiện ích

1. Kiểm tra pin.
2. Chế độ “hoàng hôn”.
3. Chế độ đèn hiệu (Beacon)
4. Kiểm tra nhiệt độ.

Các chế độ tiện ích :

1. Kiểm tra pin.

đèn nháy báo điện áp pin hiện tại.
VD: 4.2v ‘_ _ _ _   _ _’

    4.0v ‘_ _ _ _   -‘

    3.2v ‘_ _ _   _ _’

Số không được hiển thị bằng một nháy nhanh ‘-‘.

2. Chế độ ‘hoàng hôn’.

– Đèn sáng ở mức thấp và sẽ giảm dần đến khi tắt trong vòng 60 phút.

3. Chế độ đèn hiệu (BEACON)

– Đèn nháy theo tần số 1 lần trên giây hoặc có thể cài đặt.

– Nhấp 4 lần để vào cài đặt, nhấn N lần để cài đặt tần số 1 lần trên N giây.

– Mức sáng phụ thuộc vào mức sáng trước khi đèn tắt.

4. Kiểm tra nhiệt độ.

 – Đèn nháy báo hiệu nhiệt độ hiện tại theo độ C
VD: 35*C ‘_ _ _   _ _ _ _ _’

    40*C ‘_ _ _ _  -‘
 – Nếu đèn không báo đúng nhiệt độ có thể cài đặt bằng cách nhấp 4 lần.

  Cài đặt nhiệt độ:
   – Đèn nháy 1 lần: Cài đặt nhiệt độ tham chiếu hiện tại, nên để đèn bằng với nhiệt độ bên ngoài, nhấn N lần để cài đặt N *C. VD: 30*c nhấp 30 lần.

   – Đèn nháy 2 lần
    Giới hạn nhiệt độ, khi gần đạt ngưỡng giới hạn đèn sẽ giảm sáng và duy trì nhiệt độ này trong suốt quá trình hoạt động

5. Các chế độ nhấp nháy
——————-

Anduril bao gồm một vài chế độ nháy cho nhiều mục đích khác nhau:

  – Chế độ nháy như ngọn nến ( đèn cầy)
  – Nháy Xe đạp
  – Nháy Chế độ party
  – Nháy Tác chiến 
  – Nháy Bão

Để truy cập chế độ này khi đèn Tắt nhấp 2 lần sau đó giữ ở lần thứ 3, đèn sẽ ghi nhớ chế độ cuối cùng trước khi tắt .

Các thao tác có thể thức hiện:

  – Bấm: Tắt.
  – 2 lần nhấp: Chế độ tiếp theo.
  – Giữ: Tăng độ sáng, hoặc chớp nhanh hơn. (ngoại trừ chế độ giả lập sấm chớp)
  – Nhấp, giữ: giảm độ sáng hoặc chớp chậm hơn. (ngoại trừ chế độ giả lập sấm chớp)
  – 3 lần nhấp: Kích hoạt hẹn giờ +30 phút

6. Chế độ khóa
————

Nhấp 4 lần từ Tắt để vào chế độ Khóa.

Để thoát chế độ khóa, bấm 4 lần. đèn sẽ nháy nhanh và sau đó trở về chế độ Tắt.

Trong khi khoá vẫn có thể nhấn giữ để đèn sáng ở mức thấp nhất hoặc nhấp 2 lần và giữ để đèn sáng ở mức thấp

7. Chế độ sáng tức thời (momentary)
————–

Nhấp 5 lần từ Tắt để vào chế độ sáng tức thời.
Ở chế độ này đèn chỉ sáng khi nhấn giữ nút.
Đèn sẽ sáng theo mức sáng hoặc chế độ Strobes trước khi tắt

8. Chế độ Muggle (dành cho người già, trẻ nhỏ)
———–

Nhấp 6 lần từ Tắt để vào chế độ đơn giản . An toàn đổi với người già hoặc trẻ em.
Trong chế độ này chỉ có thể thực hiện các thao tác sau:

  – bấm: Bật hoặc tắt đèn.
  – giữ: Thay đổi độ sáng.
  – 6 lần nhấp: Thoát chế độ đơn giản.
 
Độ sáng trong chế độ này khoảng 10lm đến 300lm.
Chế độ này vẫn được kích hoạt ngay cả khi đổi pin. 

9. Chế độ cài đặt
——————-

Mỗi chế độ cài đặt đều có cùng một giao diện, có một hoặc nhiều tùy chọn để người dùng có thể cài đặt.


  – Nháy tương ứng với chế độ cần cài đặt.
VD: cài đặt 1 ‘_ – – – – – – – – – – – -‘

    cài đặt 2 ‘_ _ – – – – – – – – – – – -‘

  – Nhấp số lần cần cài đặt khi đèn nháy ‘- – – – – – – -‘ (ngay sau khi nháy ‘_’ cuối cùng

  – Sau khi nhấp đủ số lần đợi 1 vài giây đèn sẽ lưu và chuyển sang chế độ cài đặt tiếp theo.

Sau khi hoàn thành cài đặt đèn sẽ trở về chế độ sáng trước đó.

Nếu không  nhấp ở cài đặt nào thì sẽ không thay đổi giá trị ở cài đặt đó.


10. Chế độ cấu hình Ramping
—————-

– Khi đang ở chế độ vô cấp. 
Nhấp 4 lần khi Bật lần có cài đặt sau:

  1. Thấp nhất. (mặc định = 1/150)
  2. Cao nhất. (mặc định = 120/150)

– Khi đang ở chế độ theo mức.
Nhấp 4 lần khi Bật có cài đặt sau:

  1. Thấp nhất. (mặc định = 20/150)
  2. Cao nhất. (mặc định = 120/150)
  3. Số bước. (mặc đinnh = 7)

Để cài đặt mức thứp nhất nhấp N lần.
VD: 1/150 nhấp 1 lần
   3/150 nhấp 3 lần

Để cài đặt số bước nhấp N lần N nằm trong khoảng từ 2 đến 150
VD: 7 bước nhấp 7 lần

11. Tính năng bảo vệ
——————-

Anduril bao gồmm bảo vệ điện áp thấp (LVP) và bảo vệ quá niệt .

Bảo vệ điệp áp thấp , đèn sẽ giảm độ sáng khi đặt ngưỡng pin yếu và giảm dần cho đến tắt khi cạn pin.

Khi đạt gần ngưỡng nhiệt độ giới hạn đèn sẽ bắt đầu giảm độ sáng để duy trì nhiệt độ ổn định , tùy thuộc vào điều kiện môi trường mà đèn có thể giảm nhanh hoặc chậm hoặc tăng độ sáng.


12. Đèn phím / AUX
———————-

Đèn có kèm theo đèn phím hoặc AUX sẽ có lựa chọn này, hoạt động độc lập ở 2 chế độ khác nhau :
– Hoạt động bình thường
– Khi khóa đèn

Các chế độ bao gồm:

  – Tắt
  – Thấp
  – Cao
  – Nháy

Để cài đặt thực hiện như sau:

  – Khi đang tắt: 7 lần nhấp.
                  7 lần nhấp và giữ lần thứ 7 để đổi màu AUX (D4v2)
  – Khi đang khóa: 3 lần nhấp.
                   3 lần nhấp và giữ lần thứ 7 để đổi màu AUX (D4v2)

Sau khi thức hiện thao tác trên đèn sẽ chuyển sang chế độ tiếp theo 

Đối với đèn phím sẽ sáng ngay cả khi tắt hoặc mở đèn.

Đối với AUX sẽ tắt khi mở đèn.


13. Khôi phục cài đặt gốc
———————-

Cách 1 : 
Ngắt kết nối của đèn đến pin,nhấn giữ và kết nối pin,đợi cho đến khi đèn tắt là hòan thành.

Cách 2 (đối với FW3A) :
Nhấp 13 lần và giữ đến khi đèn tắt là hòan thành .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.