Hướng dẫn sử dụng đèn pin S11

Các nhóm sáng:

Nhóm 1: (Mặc định)

 1. Nhấp đơn: Thấp -> Cao (3s đầu) -> Tắt
 2. Nhấp đôi: Strobe-SOS-Beacon
 3. Nhấn giữ : 10% -3% -100% -50% -25%

Nhóm 2

 1. Nhấp đơn: Cao -> Thấp (3s đầu) -> Tắt
 2. Nhấp đôi: Strobe-SOS-Beacon
 3. Nhấn giữ : 10% -3% -100% -50% -25%

Nhóm3

 1. Nhấp đơn: Cao -> Tắt
 2. Nhấp đôi: Strobe-SOS-Beacon
 3. Nhấn giữ : Tăng

Nhóm 4

Nhấp đơn: Cao->Trung bình->Thấp->Strobe->SOS->Tắt
Nhấp đôi: Không
Nhấn giữ : Không

Nhóm5
Nhấp đơn: Cao -> Tắt
Nhấp đôi: Không
Nhấn giữ : Không

1) Sạc
Đang sạc: Đèn màu đỏ
Pin đầy: Đèn màu xanh

5 Nhóm chế độ thú vị!
Chọn Nhóm: đèn tắt, nhấp nhanh 20 lần -> Đèn nhấp nháy theo nhóm:

 • – –
 • – – –
 • – – – –
 • – – – – –

Trong khi công tắc đèn led nhấp nháy, nhấn nút để chọn nhóm tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.