Category Archives: HDSD đèn pin

Hướng dẫn sử dụng đèn pin D25.v2 , D25s.v2 , H02A , H05A

Đèn đang TẮT:

+ 1 click để bật đèn
+ nhấn giữ để bật đèn ở độ sáng thấp nhất (ở chế độ này nhấn giữ nút để tắt)

Khi đèn đang BẬT:

+ Nhấn và giữ để chỉnh sáng vô cấp (100%-> 65% ->30% -> 15% -> 7.5% -> 100% -> Xe đạp); 1 click TẮT (mức sáng sẽ được nhớ lại cho lần sử dụng tiếp theo)

Từ chế độ Bất kỳ:

+ Nhấp đúp để kích hoạt Turbo (sẽ không kích hoạt turbo nếu nhiệt độ đèn >55 độ C) ; nhấp đúp lần nữa để qua chế độ TROBE ; nhấp đúp lần nữa để qua chế độ SOS; nhấp đúp lần nữa để Beacon hoạt động; nhấp đúp lần nữa để qua chế độ Xe đạp; 1 click để quay lại chế độ chiếu sáng bình thường.

Hướng dẫn sử dụng đèn pin đội đầu D10 D20 D25 D25s

Khi đèn đang TẮT, 1 click kích hoạt độ sáng Thấp; click đúp để lên độ sáng Cao (1100lm) thả ra để tắt;
Khi đèn đang BẬT, nhấn và giữ công tắc trong 3 giây để chỉnh sáng vô cấp (5 mức độ sáng từ 50% -25% -10% -3% -100%); 1 click TẮT
Từ chế độ Bất kỳ, nhấp đúp để kích hoạt Nhấp nháy; nhấp đúp lần nữa để qua chế độ SOS; nhấp đúp lần nữa để Beacon hoạt động; 1 click để quay lại chế độ chiếu sáng bình thường hoặc giữ >2s để tắt

Hướng dẫn sử dụng đèn pin Mateminco CSF-04 (Astrolux K2)

Trạng thái Đèn đang tắt Đèn đang mở Hành động 1 click Mở đèn chính Tắt đèn chính hoặc đổi chế độ đèn phụ Nhấn giữ Mở đèn chính từ mức thấp nhất Đổi độ sáng đèn chính hoặc tắt đèn phụ 2 click Chớp nhanh Đèn chính turbo hoặc đèn phụ chớp nhanh 3 […]

Hướng dẫn sử dùng đèn pin Mateminco T01s / Astrolux ST01

Hướng dẫn vận hành: Thao tác Đèn đang tắt Đèn đang mở 1 nhấn bật đèn ( mức sáng dùng trước đó) Đổi mức sáng Nhóm sáng 1: Thấp-trung-cao-turbo Nhóm sáng 2: Thấp-cao-turbo-nhấp nháy-SOS Nhấn giữ Tắt tắt 2 nhấn Strobe Turbo (100%) 3 nhấn Thay đổi nhóm sáng (1-2) Thay đổi nhóm sáng (1-2) 4 nhấn Kiểm tra điện áp Không phản hồi […]

Hướng dẫn sử dụng đèn pin sử dụng phần mềm Narsil v1.3 (Astrolux FT03 – Mateminco MT35 mini, Starfish Z8, L6 blf.vn )

Giao diện vô cấp:
– Nhấn đơn để mở và tắt đèn (mức sáng sẽ là mức sử dụng trước khi tắt)
– Nhấn giữ để thay đổi độ sáng liên tục từ 0-50% công suất.
– Nhấn đôi để vào Turbo 100% công suất đèn.
– Nhấn giữ từ khi đèn tắt ( đèn sẽ sáng từ 0%).
– Chế độ nháy (trobe): từ mức TURBO → nhấp đôi (cần kích hoạt chức năng Strobe trong phần cài đặt đèn để vào được mức nháy. Mặc định tính năng này đang bị tắt – Có video hướng dẫn kích hoạt tại blf.vn/youtube)
– Chế độ báo mức pin: nhấn nhanh 3 lần → đèn sẽ nháy theo 2 nhóm tương ứng với mức điện áp của pin (4.2V là đầy, 2.8V là cạn). Ví dụ pin đang 3.8v thì đèn sẽ nháy 3 cái sau đó nháy 8 cái.
– Chế độ khóa nút: nhấn nhanh 4 cái, đèn sẽ bị khóa và chỉ sảng nhẹ khi nhấn nút. Để mở khóa → nhấn nhanh 4 cái.
Chế độ tức thời: Nhấn nhanh 5 cái → chế độ này nhấn giữ nút đèn sẽ sáng mức sáng đã lưu trước đó, nhả nút sẽ tắt. Để thoát chế độ này → nới lỏng nắp đuôi để ngắt pin.
– XÓA CÀI ĐẶT (RESET) để đèn trở về chế độ mặc định: nhấn 3 cái → nhấn đôi → nhấn đôi → nhấn giữ 2 giây → đèn sẽ nháy 4 cái để báo reset thành công.