Hướng dẫn sử dùng đèn pin Mateminco T01s / Astrolux ST01

Hướng dẫn vận hành:

Thao tác

Đèn đang tắt

Đèn đang mở

1 nhấn

bật đèn ( mức sáng dùng trước đó)

Đổi mức sáng

Nhóm sáng 1: Thấp-trung-cao-turbo

Nhóm sáng 2: Thấp-cao-turbo-nhấp nháy-SOS

Nhấn giữ

Tắt

tắt

2 nhấn

Strobe

Turbo (100%)

3 nhấn

Thay đổi nhóm sáng (1-2)

Thay đổi nhóm sáng (1-2)

4 nhấn

Kiểm tra điện áp

Không phản hồi

5 nhấn

Khóa / mở khóa nút

Khóa / mở khóa nút

6 nhấn

Chế độ tạm thời (ngắt pin để thoát)

Không phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.