Hướng dẫn sử dụng đèn pin Mateminco CSF-04 (Astrolux K2)

Trạng thái

Đèn đang tắt

Đèn đang mở

Hành động
1 click Mở đèn chính Tắt đèn chính hoặc đổi chế độ đèn phụ
Nhấn giữ Mở đèn chính từ mức thấp nhất Đổi độ sáng đèn chính hoặc tắt đèn phụ
2 click Chớp nhanh Đèn chính turbo hoặc đèn phụ chớp nhanh
3 click Mở đèn phụ Mở đèn phụ
4 click Báo điện thế pin Không phản hồi
5 click Mở / Khóa đèn Mở / Khóa đèn
6 click Tắt/Mở đèn tín hiệu Không phản hồi
7 click Cài đặt lại mặc định Cài đặt lại mặc định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.