Hướng dẫn sử dụng mạch 5 nhóm sáng blf.vn

Nhấn mạnh để tắt/ mở, nhấn nhẹ để đổi mức sáng
Mặc định sẽ có 3 mức sáng tương ứng: 5% -40% -100 %

Nhấn nhẹ 2 hoặc 3 hoặc 4 lần để vào chế độ nháy (TROBE)

Khi pin gần cạn (2.9volt) đèn sẽ tự giảm về mức sáng thấp nhất và sáng đến khi kiệt pin. Mạch thiết kế để duy trì ánh sáng trong điều kiện cần thiết. Mức này có thể duy trì được rất lâu. Tuy nhiên sử dụng lâu ở mức này sẽ làm kiệt pin, không thể sạc lại được đối với pin không có mạch. Bạn nên sạc pin sớm nhất có thể trong trường hợp này.

Nhấn nhẹ liên tục từ 10 lần trở lên sẽ vào chế độ cấu hình nhóm sáng. Đèn sẽ nháy từng nhóm từ 1 đến 5. Tắt đèn ở nhóm tương ứng để chọn.

Danh sách 5 nhóm sáng:

Nhóm 1: 100%
Nhóm 2: 30% -100%
Nhóm 3: 5% -40% -100
Nhóm 4: 1% -10% -40% -100%
Nhóm 5: 10% -20%-30%-40%-60%-80%-100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.