Đế LED đồng DTP truyền nhiệt trực tiếp Cree XP-, XM- MCPCB Đồng 3535 3030 5050

15.000 20.000