Ống dài 26800 dành cho đèn pin EMISAR D4SV2

249.000